Bemalingsadvies

Voor het opstellen van een gedegen rapportage zijn o.a. gegevens van het bouwplan, bodemopbouw, grondwaterstanden/stijghoogten/open water, waterkwaliteit, gebruiksfuncties van het terrein en de omgevingsaspecten noodzakelijk. Op basis van deze gegevens worden de risicocheck en berekeningen (inclusief bandbreedte-analyse) uitgevoerd. Het bemalingsadvies is de basis van het bemalingsplan.

Bemalingsplan

Bemalingsplannen beschrijven de (technische) voorbereiding van de bemaling, zoals deze in het veld uitgevoerd dient te worden. Gebaseerd op de (berekenings)resultaten uit het bemalingsadvies. Het is tenslotte een “plan”, welke na goedkeuring door de betrokken partijen, uitgevoerd dient te worden.

Bemalingsplannen / -adviezen

Contact