Open bemaling / ompompvoorziening

Open bemaling: Een eenvoudige bemaling is de zogenaamde open bemaling. Hierbij wordt het water weggepompt uit een pompputje. Dit kan met een klokpomp of een vuilwaterpomp.

Horizontale bemaling: Bij deze vorm van bemaling wordt een drain ingegraven die uitmond in een putje waarin een pomp wordt geplaatst. Ook kan een pomp direct op de drain worden aangesloten. Wanneer het werk zich ervoor leent kan de drain ook machinaal worden aangebracht. In dat geval wordt een kettinggraafmachine ingezet. (drainagemachine)

Ompompvoorziening (T.P.I.): Wanneer herstelwerk aan een riool moet worden uitgevoerd (vervangen / relining) moet het riool water worden opgepompt. Bronbemaling Schijf kan dan een of meerdere vuilwaterpompen inzetten.

Open bemaling/ompompvoorziening

Contact