Autoviaduct Rijnvliet

Boren van een (brand)bron
22 december 2016
Show all

Autoviaduct Rijnvliet

Voor bureau NegenTien bouwt Van Wijk Nieuwegein (VWN) momenteel de autobrug die toegang gaat bieden tot de nieuw te bouwen woonwijk Rijnvliet. Dit autoviaduct Rijnvliet is de derde in een serie van drie bruggen binnen Leidsche Rijn. De eerdere HOV en Fietsbrug zijn eveneens door VWN gebouwd.

Dit project bestaat uit een reeks van technische uitdagingen. De randliggers zijn niet alleen 27 meter lang en 55 ton zwaar, maar moeten vanwege het bijzondere ontwerp plat in het werk worden geprefabriceerd en vervolgens worden ingehesen. De rest van het dek wordt wel in het werk gestort, maar vanwege de zachte (veen) ondergrond is de 50 meter lange bekisting volledig op palen gefundeerd.

Naast deze constructieve uitdagingen heeft ook de werkomgeving de nodige risico’s met zich meegebracht. De ontgraving van de fundering komt tot in de pleistocene zandlaag. Deze laag is bemalen en het water ontijzerd tijdens het aanbrengen van de fundering. Aan de oostzijde van het viaduct was een waterleiding aanwezig die niet mocht verzakken. Daarom is aan deze zijde een trillingvrije fundering (boorpalen) onder het landhoofd aangebracht.

Bovenstaande combinatie van uitdagingen maakt dit een werk wat bij uitstek geschikt is voor VWN en haar zusterbedrijf Bronbemaling Schijf. Door slim samenwerken, nauw contact met een geotechnisch adviesbureau en een uitgedachte uitvoering hebben we de fundering kunnen realiseren. Door een goede planning van de opdrachtgever wordt de brug ruim voor de start van de woningbouw aangelegd, waardoor weinig tot geen partijen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Eind mei 2017 bent u welkom om het viaduct te gebruiken!