Reconstructie Omleidingsweg Benthuizen

Raap te Echteld
22 december 2016
Show all

Reconstructie Omleidingsweg Benthuizen

Een droge, veilige bouwlocatie is het startpunt van elk project. Boskalis heeft daarom de deskundige hulp van Bronbemaling Schijf ingeroepen voor de bemaling van haar bouwput.

Met behulp van de retour- en onttrekkingsbemaling is gezorgd dat tijdens alle bouwfases droog gewerkt kon worden aan de tunnel. In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag is een complex retourbemalingssysteem ontwikkeld. Door het monitoren met grondwaterstandloggers was er continu inzicht in het actuele grondwaterpeil. In dit geval lag in het gebied een CO2-leiding die niet mocht verzakken. Betrouwbaarheid is bij dergelijke projecten voor de opdrachtgever essentieel. Met  het diverse materieel van Bronbemaling Schijf, wordt de zekerheid geboden die onze partners zoeken.