Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Bronbemaling maakt het mogelijk om werkzaamheden onder de grondwaterstand te verrichten. Een vak apart. En iets wat wij elke dag met veel plezier doen!

Bronbemaling 'slechts' een schakel in het complete bouwproces?

Schijf
Niet 'slechts' een schakel in de bouwketen

Het managen van grondwater

Bronbemaling wordt toegepast wanneer men onder de grondwaterstand werkzaamheden moet verrichten. Door het toepassen van een vorm van bemaling is het mogelijk om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. De keuze van het type bemaling wordt mede bepaald door de bodemopbouw, grondwaterstand, afmeting en diepte van de ontgraving en de planning van de uit te voeren werkzaamheden. Naast verschillende vormen van bemaling is ontijzering ook een belangrijke dienst binnen ons pakket. Ook kunnen wij u helpen met het opstellen van een bemalingsplan en u van begin tot eind op persoonlijke wijze adviseren. Zo zorgen wij ervoor dat u geen natte voeten krijgt!

BAS6986
pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.