Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Een nieuwe techniek voor het versterken van dijken: Grofzand Barrière

nieuws
17-jun.-2021

Schijf werkt voor de tweede keer mee aan een innovatieve proef voor een dijkversterking. Waterschap Rivierenland heeft samen met Van Oord en Wicks verschillende maakbaarheidsproeven georganiseerd om te testen hoe de dijken in de toekomst het beste versterkt kunnen worden.

20210603112230 IMG 7457

Kwetsbare dijken

Het blijven kijken naar innovatieve technieken voor het versterken van de dijken is zeer belangrijk. Nieuwe inzichten van Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in Nederland tonen aan dat veel dijken kwetsbaar zijn voor overstromingen vanwege piping. Piping ontstaat wanneer er verschil in waterstand is en het water vervolgens onder de dijk doorstroomt. Er ontstaan dan kleine kanaaltjes, oftewel pijpen, die grond- en zanddeeltjes meenemen. Als de waterdruk in deze pijpen te hoog wordt, barst het water door de kleilaag omhoog. Een veelbelovende oplossing hiervoor is een grofzandbarrière.

Kleilaag 1

Innovatieve maakbaarheidsproef

In Brakel werkt Schijf mee aan zo'n oplossing. Bij deze GZB (grofzand barrière) wordt er tussen de bestaande kleilaag en zandlaag een sleuf van grof zand ingebracht. Deze laag komt circa 4 meter onder het maaiveld te liggen. De barrière is opgebouwd uit 1,5m grof zand en afgedekt met 0,5m klei. Het grove zand werkt als een soort filter dat het water doorlaat en ondertussen het zand op z'n plaats houdt in de grond. De proef wordt uitgevoerd op een perceel dat ongeveer 1km van de rivier vandaan ligt.

20210603113014 IMG 7479

Bemaling in zijn werk

Op het maaiveld staan nu meerdere pompen en bakken van Schijf zijn werk te doen. Tijdens het aanbrengen van de GZB wordt er bemaling toegepast op de drains. Op de foto zijn een aantal bakken te zien die onderdeel uitmaken van deze bemaling. Elke bak heeft zijn eigen functie.

Ten eerste maalt de pomp het water uit de grond en stroomt deze af naar de bakken. In de bakken wordt vervolgens het ijzer door middel van een grindlaag en sproeiers gescheiden van het water. Het ijzer blijft achter op de grindlaag en het ‘schone’ water wordt afgevoerd in de naastliggende sloot. Op deze manier wordt de grond tijdelijk drooggelegd.

Proef geslaagd

Na het bemalen wordt er een rapportage gemaakt van de proef. Waterschap Rivierenland beoordeelt of de proef geslaagd is en of deze op meerdere plekken succesvol ingezet kan worden.

20210603112604 IMG 7472
pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.