Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Vergunningen en meldingen

Voordat de bemalingswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, is er toestemming nodig van het bevoegd gezag. Dit geldt voor zowel het onttrekken als voor het lozen van grondwater. De voorschriften verschillen per waterschap en per gemeente.

Lozen van grondwater

Bij het onttrekken van grondwater is het waterschap het bevoegd gezag; alleen bij omvangrijke onttrekkingen is de provincie verantwoordelijk. Bij het lozen is het afhankelijk van de wijze waarop er geloosd wordt:

  • Lozen op het oppervlaktewater: waterschap

  • Lozen op het riool of op de bodem: gemeente

  • Retourbemaling: waterschap

  • Waterwegen in beheer van Rijkswaterstaat: Rijkswaterstaat

Of de werkzaamheden onder een melding of een vergunning vallen, hangt onder andere af van de volgende aspecten:

  • De locatie: in de buurt van regionale waterkeringen, in een gebied met veen of klei-op-veen gronden, enz. zijn de regels over het algemeen strenger.

  • Bemalingsduur: een bemalingsduur langer dan 6 maanden is altijd vergunningsplichtig.

  • De hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in kubieke meter per uur en het totale debiet: per waterschap/gemeente zijn er regels voor het maximum debiet.

pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.