Onze Activiteiten

Bronbemaling wordt toegepast wanneer men onder de grondwaterstand werkzaamheden moet verrichten. Door het toepassen van een vorm van bemaling is het mogelijk de grondwaterstand tijdelijk te verlagen waardoor deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. De keuze van bemaling wordt mede bepaald door de bodemopbouw, grondwaterstand, afmeting en diepte van de ontgraving en de planning van de werkzaamheden.

Naast onze bemalingen, is ontijzering ook een belangrijke dienst die wij leveren en stellen wij ook bemalingsadviezen/-plannen op. Deze diensten/technieken worden hieronder weergegeven en toegelicht. Heeft u vragen over een bepaalde techniek of onze dienstverlening? Neem dan direct contact met ons op!
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens certificaat van de beoordelingsrichtlijnen van de BRL SIKB 2100, protocol 2101 (mechanisch boren). Uiteraard zijn wij ook VCA ** en ISO-9001 gecertificeerd.

Contact