Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Bronbemaling

Met bronbemaling kan het grondwater tijdelijk worden verlaagd. Dit is wanneer de werkzaamheden in de grond uitgevoerd moeten worden. Denk aan het bouwen van een nieuwe woonwijk, de aanleg van een leiding of een put. Want wie dit droog en veilig wil uitvoeren, moet geen last hebben van het aanwezige en overtollige grondwater. Bronbemaling Schijf zorgt voor de juiste bronbemaling. Dit voeren we deskundig uit en we streven altijd naar een hoogwaardig eindresultaat. De boorwerkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd volgens certificaat van de beoordelingsrichtlijnen van de BRL SIKB 2100, protocol 2101 (mechanisch boren).

Bronbemaling specialisatie
Verticale filterbemaling

Verticale bemaling

Bij kleine bouwputten of kleinere gronddiepten, wordt verticale bronbemaling gebruikt, ook wel filterbemaling genoemd. Bij verticale bemaling wordt overtollige grondwater via verticaal geplaatste filters afgevoerd. De filters plaatsen we in de grond door middel van handmatig of machinaal spuiten, spoelboren of zuigboren. Daarna worden de filters op een verzamelleiding met zuigerpompen aangesloten. Het grondwater wordt opgezogen en weggepompt.

Horizontale bemaling

Bij grote bouwputten of bij de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen kan horizontale bemaling worden gebruikt. Het grondwater voeren we via horizontaal geplaatste zuigbuizen (drains) af. Met behulp van een drainmachine, ook wel de kettinggraver, wordt een sleuf (opening) gegraven. Tijdens het graven wordt de zuigbuis op de gewenste diepte aangelegd. Vervolgens wordt een pomp aangesloten en het grondwater wordt opgepompt en afgevoerd. Dit ontwateringssysteem kan voor verschillende situaties worden toegepast. Ook terreinen met een goed doorlatende bovenlaag op een ondoorlatende ondergrond kunnen met horizontale bemaling makkelijk worden ontwaterd.

Horizontale bemaling
Open bemaling

Open bemaling

De meest eenvoudige wijze van bemalen is een open bemaling toepassen. Bij een put of sleuf wordt het grondwater weggepompt naar een andere locatie. Dit gebeurt met bijvoorbeeld een klok- of vuilwaterpomp. Ook passen we open bemaling toe wanneer de bodem uit slecht doorlaatbare lagen bestaat, zoals klei en veen.

Spanningsbemaling

Spanningsbemaling is nodig wanneer de bodem uit dikke kleilagen bestaat en geen water doorlaat. Onder deze lagen ontstaat vaak spanning in het grondwater. Wanneer er een bouwput wordt gegraven, dan neemt de belasting boven op de kleilaag af. Hierdoor kan de spanning te groot worden, waardoor de bodem openbarst. Om dit te voorkomen passen we spanningsbemaling toe om de waterdruk te verlagen. Door het plaatsen van filters tot 9,00 m¹ wordt de waterdruk verminderd. De kans voor het openbarsten van de bodem wordt kleiner.

Spanningsbemaling
Deepwell bemaling

Deepwell bemaling

Deepwell bemaling passen we voornamelijk toe in gebieden waar een grote toestroom van grondwater verwacht wordt of waar tot op grotere diepte de grondwaterstand verlaagd moet worden. Er worden dan grote filters verticaal in de grond geplaatst waar een onderwaterpomp ingehangen wordt. Met deze werkwijze wordt met een grote capaciteit een ‘kuil’ in het grondwater getrokken. De pomp perst het grondwater naar boven en via afvoerleidingen kan het geloosd worden.

pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.