Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Lozen van grondwater

Een bemaling is nog niet compleet als het water alleen maar wordt opgepompt. Al het onttrokken grondwater moet namelijk ergens geloosd worden. Dat kan op verschillende manieren: op het oppervlaktewater, in het rioolstelsel of via retourbemaling terug de bodem in. De locatie van de werkzaamheden bepaalt vaak de manier waarop er geloosd gaat worden.

Lozen van grondwater
Retourbemaling

Retourbemaling

Wanneer een gebied geen geschikte lozingspunten in de buurt heeft of waardoor een grondwateronttrekking de effecten op de omgeving te groot zijn, wordt retourbemaling gebruikt. Bij retourbemaling wordt een deel of alle opgepompte water op een nabijgelegen plek weer teruggebracht in de grond. Het terugpompen kan onder andere via drains, verticale filters en deepwell bronnen.

Overspanning plaatsen

In sommige gevallen verhindert een weg of een fietspad de lozing op het oppervlaktewater. Een overspanning, ook wel leidingbrug genoemd, kan een uitkomst bieden. Met behulp van een overspanning kan de afvoer van de bemaling over de weg geplaatst worden en kan er aan de andere kant geloosd worden. Aangezien elke situatie anders is, verhuren we overspanningen in verschillende maten en hoogtes.

Overspanning plaatsen
pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.